Home / Huisreglement

Huisreglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door onze praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers alsmede de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • U kunt ons bellen voor een afspraak, met of zonder verwijsbrief
 • Neem alstublieft 1 of 2 badhanddoeken mee voor de behandelbanken
 • Onze cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende dekking door hun (aanvullende) verzekering
 • Binnen 24 uur afgezegde afspraken kunnen bij de cliënt zelf in rekening worden gebracht
 • Bij onvoldoende dekking krijgt u een nota en dient u deze nota zelf te voldoen
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok, kleedruimte of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn
 • De praktijk is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets, scooter, etc.)
 • Wilt u bij parkeren van fiets, scooter of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen
 • Roken is in ons gebouw nergens toegestaan
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij de balie of bij één van onze medewerkers
 • Gebruik van schoon sportschoeisel en sportkleding is in de oefenzaal verplicht, dit voor het behoud van onze apparatuur
Top