Home / Arbeidsreïntegratie

Arbeidsreïntegratie

Arbeidsreïntegratie zorgt ervoor dat mensen met gezondheidsproblemen zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Arbeidsfysiotherapeuten zijn erin getraind om mensen optimaal te begeleiden in herstel, specifiek gericht op de werksituatie. De gevolgen van langdurig uitval zijn vaak groot, daardoor is het van belang om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Klachten kunnen ontstaan ten gevolge van een onjuiste afstemming op de werkplek, werkwijze werkorganisatie, werktijd, werkdruk. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan uw herstel.

Top